Διοικητικό Συμβούλιο Νηρέα

Πρόεδρος:   Γιάννος Χαραλάμπους

Αντιπρόεδρος:   Γιάννος Ιωαννίδης

Γραμματέας:   Κλάρα Ευλογημένου

Ταμίας:   Λία Χριστοδούλου

Έφορος Υλικού:   Πανίκος Αθηνοδώρου

Έφορος Αθλήματος:   Μάριος Χαραλάμπους

Έφορος Εκδηλώσεων: Ρία Ευθυμίου

 

Διοικητικό Συμβούλιο Νηρέα 2012-2016

Πρόεδρος:   Πανίκος Χριστοφή

Αντιπρόεδρος:   Γιάννος Χαραλάμπους

Γραμματέας:   Γιάννος Ιωαννίδης

Ταμίας:   Τάσος Ησαϊας

Έφορος Υλικού:   Πανίκος Αθηνοδώρου

Έφορος Αθλήματος:   Κλάρα Ευλογημένου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:    Ιωάννα Δρουσιώτου

 

Διοικητικό Συμβούλιο Νηρέα 2008-2011

Πρόεδρος:   Πανίκος Χριστοφή

Αντιπρόεδρος:   Σωτήρης Πίττας

Γραμματέας:   Γιάννος Ιωαννίδης

Ταμίας:   Τάσος Ισαϊας

Έφορος Υλικού:   Βαδίμ Αριστιάδης

Έφορος Αθλήματος:   Γιάννος Χαραλάμπους

Μέλος:   Πανίκος Αθηνοδώρου