Ειδοποίηση Ετήσιας Εκλογικής Συνέλευσης Σωματείου Νηρέας Ύψωνα Λεμεσού 2023

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Νηρέας» Ύψωνα Λεμεσού με το ως άνω θέμα θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ευαγγελίστριας […]

Read More