Εκλογική Γενική Συνέλευση 2021

Ειδοποίηση σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης του Σωματείου “Νηρέας” Ύψωνα Λεμεσού για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δίδεται ειδοποίηση οτι η γενική συνέλευση του σωματείου “Νηρέας” Ύψωνα Λεμεσού με το ώς άνω θέμα θα πραγματοποιηθεί εκ νέου στην έδρα του σωματείου στο γυμναστήριο που βρίσκεται στην οδό ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 56, 4151 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τ.Θ 700024 4151 στην Λεμεσό την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10 π.μ.