Ειδοποίηση Ετήσιας Εκλογικής Συνέλευσης Σωματείου Νηρέας Ύψωνα Λεμεσού 2023

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Νηρέας» Ύψωνα Λεμεσού με το ως άνω θέμα θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ευαγγελίστριας 2, Ευάνθη Κώρτ 3031 στην Λεμεσότο Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2023ώρα 11:00 π.μ

Ημερήσια Διάταξη

  1. Έγκριση πρακτικών
  2.  Έγκριση απολογισμού Δ.Σ. για τα οικονομικά του Σωματείου για το οικονομικό έτος 2022
  3. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2023
  4. Γενική Επισκόπηση
  5. Εκλογή Διμελόυς Εφορευτικής Επιστροπής
  6. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του εκάστοτε ισχύοντος καταστατικού
  7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί στην Γενική Συνέλευση. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Κλάρα Ευλογημένου
Γραμματέας

 

Ειδοποίηση-Ετήσιας-Γενικής-Συνέλευσης-Σωματείου-2021