Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου “Νηρέας” Ύψωνα Λεμεσού

Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου “Νηρέας” Ύψωνα Λεμεσού

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Νηρέας» Ύψωνα Λεμεσού με το ως άνω θέμα θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Σωματείου στο γυμναστήριο που βρίσκεται στην οδό ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 56, 4151 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τ.Θ 700024 4151 στην Λεμεσό, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 11 π.μ

Ημερήσια Διάταξη 

  1. Έγκριση πρακτικών
  2.  Έγκριση απολογισμού Δ.Σ. για τα οικονομικά του Σωματείου για το οικονομικό έτος 
  3. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2021.
  4. Γενική Επισκόπηση
  5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί στην Γενική Συνέλευση. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Κλάρα Ευλογημένου
Γραμματέας

Ειδοποίηση-Ετήσιας-Γενικής-Συνέλευσης-Σωματείου-2021