Εκλογική Γενική Συνέλευση 2021

Ειδοποίηση σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης του Σωματείου “Νηρέας” Ύψωνα Λεμεσού για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Δίδεται ειδοποίηση οτι η γενική συνέλευση […]

Read More